PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN ELS SERVEIS DELS GREMIS I ASSOCIACIONS D'HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME

Aquest proper dimarts, la FIHRT, en col.laboració amb Co-emprèn, i el Gremi d'Hostaleria de Sitges  comencem unes Jornades per repensar la nostra funció com a Federació, i com a Gremis i Associacions.

Primer de tot, agrair la magnifica participació que tindrem a les sessions més pràctiques, on plantejarem i repensarem objectius i finalitats, els propers 12 i 20 de febrer al Gremi d’Hostaleria de Sitges, de 10h a 14h

El dia 28, a l’Assemblea General de la FIHRT, que tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa, analitzarem els resultats i projectes elaborats en les dues sessions anteriors, i es presentarà l’informe que, després, comentarem amb tots vosaltres.

L’activitat porta per títol PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN ELS SERVEIS DELS GREMIS I ASSOCIACIONS D'HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME.

En què consistirà?

 • Introduir a les persones participants conèixer els conceptes de col·laboració, cooperació, creativitat i innovació per crear propostes de més valor per als seus socis.
 • Potenciar la capacitat de co-crear a través de metodologies, dinàmiques i eines, hibridant vàries metodologies.
 • Aprendre quins són els elements a tenir en compte per innovar col·laborativament de forma eficient.
 • Potenciar la coneixença entre els participants, dels seus reptes a futur per afavorir les sinèrgies entre ells, així com projectar-ne amb d’altres agents del territori.

Programa del Taller de Innovació Col.laborativa (12 i 20 de febrer, de 10h a 14h)

 • Benvinguda i presentació del programa
 • Per a què innovar i fer-ho de forma col·laborativa?
 • Tendències de futur que hem de tenir en compte
 • Co-creació de productes innovadors
 • Detectem oportunitats i problemes
 • Pre-dissenyem productes innovadors
 • Fem grups amb reptes compartits
 • Co-ideació i selecció de les propostes
 • Prototipatge de les propostes escollides amb Lego
 • Presentació del disseny dels nous productes
 • Elements a tenir en compte per convertir els dissenys en realitats
 • Què hem de tenir en compte per col·laborar de forma eficient?
 • Idees força i pla d’acció

Resultats del primer taller:

 • Problemes i reptes que preocupen a les persones participants
 • Llista de les idees generades en base als reptes reals treballats
 • Prototips de les possibles solucions treballades (fotos i explicació)

Es realitzarà un informe amb tota la informació per treballar en el segon taller.

Durada prevista:  3 hores

Programa del taller:

 • Presentació dels objectius de la sessió
 • Convertir les solucions en projectes
 • Què és el project CANVAS i com aplicar-lo
  • Realització del project CANVAS de les propostes de solució escollides per grups
 • Compartir els resultats dels projectes treballats.

Resultats del segon taller:

 • Project CANVAS dels projectes treballats
 • Informe de les actuacions proposades per a la seva valoració i comunicació a la resta de gremis i associacions.

Metodologia:

La metodologia de treball que proposem es basa principalment en el  Design Thinking, metodologia emprada  per innovar i molt útil per centrar-se en les necessitats de les persones, tenint en compte la tecnologia i que les solucions proposades esdevinguin viables i sostenibles. En aquesta metodologia utilitzarem tècniques i eines adequades a cada etapa del procés amb l’objectiu de fomentar la participació de tots els membres del cercle i de facilitar dinàmiques grupals senzilles, ràpides i a la vegada efectives.

Ho hibridem amb Lego® Serious Play®, metodologia basada en el constructivisme que ens ajuda a construir en 3D conceptes complexes, a treballar amb metàfores i fomenta la col·laboració entre els membres de l’equip.

Acabem treballant el projecte escollit amb un CANVAs de projecte que de forma molt fàcil i efectiva ens fa visualitzar l’abast del projecte i els elements, recursos i mètriques que cal tenir en compte per decidir implementar-lo.

En funció de l’evolució dels tallers i el treball dels diferents grups, es suggerirà i s’explicarà eines i tècniques d’anàlisi i solució de problemes específics per avançar en el treball de cada grup.

També es farà un seguiment de treball de cada equip en el taller, per tal d’assolir els objectius fixats.

Els nostres Experts. Qui és Co-emprèn?

Des de Co-emprèn formen, assessoren i gestionen projectes per tal de potenciar la co-innovació, a través de les tendències de mercat, dinàmiques creatives i  metodologies per a l’avaluació de nous models de negoci col·laboratius. I ho fan de forma molt personalitzada, adaptant-se al que els demana el client.

Els motiva la il·lusió per crear, donar suport, connectar i facilitar. Els agrada treballar per reptes i en equip. Pensen que cooperar és la suma de capacitats, experiències i contactes, que fa que els resultats es multipliquin, sigui enriquint-los personalment o bé professionalment.

L’Experta és Tèia Guix,  Diplomada en Ciències Empresarials  amb un Postgrau en Sistemes Integrats de Gestió. Inicia la seva trajectòria professional a la fundació Cp’ac assessorant emprenedors en temes comercials per tal d’avaluar la viabilitat del seu projecte empresarial. Al cap d’un parell d’anys va ser cap del Departament d’Emprenedoria durant set anys més.  L’any 2000 comença a treballar a la Cecot on durant més de dotze anys ha dut a terme diferents funcions de Direcció d’Àrea, d’Atenció al Soci, Qualitat, Cooperació Internacional i Emprenedoria i Creixement Empresarial. Ha creat, dirigit, coordinat i gestionat serveis d’informació, assessorament, comercials, clubs de professionals, processos de qualitat, serveis i projectes innovadors d’ emprenedoria, creixement empresarial i de cooperació internacional.

L’any 2013 crea CO-emprèn, per facilitar la creació i consolidació de noves iniciatives empresarials a través de la cooperació, la conceptualització de nous models de negoci i el foment de la creativitat i la innovació.

Està certificada en la metodologies Creative Advanced Solving problem i Lego® Serious Play®.

Treballa habitualment per nombroses entitats públiques, empreses, universitats impartint formació, facilitant dinàmiques i tallers i fent de consultora.