Demà comença la temporada 2019 de pesca continental

A partir del 15 de març de 2020 estarà prohibit l’ús del plom i s’haurà de substituir per altres materials per evitar la contaminació de les aigües
 
 
Aquest dissabte, 16 de març, s’inicia el període hàbil de pesca de la truita a Catalunya en una temporada que serà l’última en què estarà permès utilitzar el plom, amb l’objectiu d’evitar la contaminació de les aigües i l’afectació al medi natural. Durant aquesta temporada de pesca el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació recomana als pescadors i comerços anar substituint el plom per altres materials, ja que a partir del 15 de març de 2020 passarà a estar prohibit l’ús del plom per a la pràctica de la pesca en totes les aigües continentals de Catalunya.
 
El plom és un metall tòxic que s’acumula al medi ambient, als teixits de peixos i crancs i és tòxic per als organismes que habiten a l’aigua i a la terra. Els efectes nocius que té sobre el cos humà són molt variats, i en destaquen les afectacions al sistema nerviós (inclòs el cervell), l’aparell reproductor i els fetus. Aquest metall pesant pot arribar a ser cancerigen. En els últims anys la Unió Europea ha optat per prohibir o restringir l’ús del plom en molts àmbits: gasolina, pintures, comestibles, joguines, conduccions, o equips electrònics, entre d’altres. 
 
En el cas de la pesca, hi ha materials alternatius com el tungstè, o l’ús de les pròpies pedres de riu per suplir el plom. La indústria i els comerços estan suficientment preparats per poder oferir alternatives al plom. No obstant això, des del Departament s’ha considerat oportú establir un període transitori per tal que el sector es pugui adaptar al canvi, tant botigues de pesca com els propis pescadors.
 
La pesca a les aigües continentals de Catalunya
 
El passat 28 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la nova Resolució per la qual s’ordena la pesca en aigües continentals per a la temporada 2019. D’aquesta manera, els pescadors ja poden conèixer totes les condicions i regulacions adoptades per a aquesta temporada.
 
Períodes hàbils de pesca 
 
 
Figura de pesca
Període amb mort
i sense mort
Període exclusivament
sense mort
Salmònids
baixa muntanya
16 març fins a
l’1 setembre
2 setembre fins al 15 octubre
Salmònids
alta muntanya
11 maig fins a
l’1 setembre
2 setembre fins al 15 octubre
Intensius
baixa muntanya
16 març fins a
l’1 setembre
Resta de l’any
Intensius
alta muntanya
13 d’abril fins al
30 setembre
1 octubre fins al
10 novembre
Ciprínids
Tot l’any sense mort
Aigües compartides
Període comú entre ambdues comunitats autònomes
 
 
Captures i repoblacions
 
En general, el límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) continuarà sent de 4 exemplars per pescador i dia, d’una mida superior o igual als 22 cm a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives i d’acord amb l’estoc disponible per part de la Generalitat, s’estableix un límit de captures de 4 truites per pescador i dia, d’una longitud igual o superior als 19 cm.
 
Es recorda a tots els pescadors que periòdicament el DARP publica el Pla de repoblacions piscícoles en zones intensives al web http://agricultura.gencat.cat.
 
Zones de pesca controlada i zones lliures sense mort
 
Al mateix web, hi figura el “Visor cartogràfic de pesca continental”, on es poden consultar totes les zones de pesca lliures sense mort i les zones de pesca controlada vigents.
 
Respecte a l’any passat, cal destacar els canvis següents:
 
-       Es crea un escenari de pesca a l’embassament de la Baells, que s’ubica a la zona coneguda com “la raconada de Cercs”.
-       Es crea una nova zona de pesca controlada de ciprínids a Olot.
-       Es fusionen diverses zones de pesca controlada, que passen a ser una única zona de pesca controlada anomenada “Alta Ribagorça”.
-       Es divideix l’intensiu de Barruera en dos trams. La part inferior serà de pesca exclusivament amb captura, i la pesca al tram superior serà de pesca exclusivament sense mort.
-       Els rius de la Llosa, Arànser, estanys de la Pera, la Muga, Setut i l’Orri es separen de l’actual zona de pesca controlada “Consorci Segre” i passen a ser una nova zona de pesca sota el nom de “Lles”.
 
Obtenció de permisos de pesca
 
Pel que fa a l’expedició de permisos de pesca, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) manté els canals de l’any passat; telemàticament, al web d’informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat/ca/; presencialment, als serveis territorials o a les oficines comarcals del DARP, i en alguns establiments de zones de muntanya mitjançant la col·laboració de les societats de pescadors.
 
 Espècies exòtiques
 
Arran de la modificació de la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que ha tingut lloc al 2018, la carpa es pescarà en la modalitat que es fixi en cada Pla tècnic de gestió piscícola.
 
En cas de captura accidental del cranc blau, s’haurà de sacrificar en el moment de la captura i es podrà destinar a l’autoconsum.
 
Es recomana visualitzar la cartografia de les espècies exòtiques invasores publicada al web http://agricultura.gencat.cat.