Nou Termini: Convocatòria de 2019 dels programes de formació professional

El 10/4/2019 es va publicar al DOGC la Resolució de 5 d'abril que modifica la RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, per la qual s'obre la convocatòria de 2019 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades.

En aquesta modificació consta que el mòdul econòmic de les pràctiques dels certificats de professionalitat és de 2,50 euros/hora. Aquesta publicació inclou que el nou termini per presentar la sol·licitud és el 17/04/2019.