Aprovat un document d'orientació sobre les excepcions per a aliments amb característiques tradicionals

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha publicat el Document d'orientació sobre les excepcions per a aliments amb característiques tradicionals en el marc del reglament (ce) nº 2074/2005, aprovat per la Comissió Institucional de l'AESAN, en la reunió del 13 de març de 2019.

La Reglamentació europea preveu flexibilitat, especialment per a la producció d'aliments tradicionals sempre que siguin segurs. El Reglament (CE) nº 2074/2005, confereix als Estats membres la possibilitat d'establir excepcions per a aquests aliments pel que fa a certs locals i al tipus de materials dels instruments i equips i les mesures de neteja i desinfecció dels mateixos, mitjançant un procediment simplificat.

Tot i que la normativa descriu les possibilitats de flexibilització dels requisits que es poden aplicar als aliments amb característiques tradicionals, no és tan concreta en la definició d'aquests productes, de manera que cal definir quins productes es poden considerar amb característiques tradicionals i per una altra part clarificar els aspectes específics als quals es pot aplicar la flexibilitat contemplada en el Reglament (CE) nº 2074/2005.

Així doncs, aquest document té com a objectius:

  • Determinar què s'entén per "aliment amb característiques tradicionals" dins de cadascuna de les definicions que estableix el Reglament (CE) nº 2074/2005.
  • Aclarir les excepcions que es poden concedir als establiments que elaborin aliments amb característiques tradicionals.
  • Definir el procediment per a la sol·licitud de les excepcions i la informació a traslladar a la Comissió Europea sobre les mateixes.