I Congrés de Qualitat de l'aire

Fira Sabadell serà l'escenari, els dies 24 i 25 d’octubre de 2019, del primer Congrés de Qualitat de l’aire, un esdevenint que vol convertir-se en l’epicentre de la gestió de la contaminació atmosfèrica a escala nacional i un fòrum per trobar resposta a una de les majors causes ambientals de mort a tot el món.

L’encontre, que aplegarà més de 70 ponents de relleu nacional i internacional, amb un total de 24 sessions de treball, està impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell, juntament amb la Generalitat de Catalunya, i compta també amb un comitè tecnicocientífic que l’assessora, compost per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Autoritat Metropolitana del Transport, el CSIC, l’ISGLOBAL i la Plataforma de Qualitat de l’Aire.

Vuit de cada deu ciutats superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A Catalunya, s’han superat els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en zones molt densament poblades, com l’aglomeració de Barcelona.

L’esdeveniment s’estructurà en vuit temàtiques: salut, emissions, mobilitat, urbanisme, sensibilització, fiscalitat, avaluació i modelització, a més d’un seguit de ponències conjuntes. També s’instal·larà una zona expositiva amb solucions tecnològiques i presentacions professionals, preseleccionades per un comitè tècnic.

El congrés busca projectar els agents sectorials i donar suport a sinèrgies i aliances necessàries per enfortir i visibilitzar la gestió de la qualitat de l’aire i involucrar els agents clau –tècnics, polítics i mitjans de comunicació– per afavorir l’adopció de polítiques integrals en favor de la qualitat de l’aire. També pretén reflexionar i debatre sobre les estratègies i accions necessàries per resoldre l’immens repte tècnic que tenim com a societat per aconseguir uns nivells òptims de qualitat de l’aire a l’entorn urbà, a més d’estudiar les solucions tecnològiques presents al mercat i dinamitzar la seva implantació territorial.

L’assistència al Congrés és gratuïta però cal preinscripció que es poden realitzar omplint aquest formulari