Autònoms: segona opció anual per a canviar la base de cotització

Els treballadors per compte propi poden realitzar el canvi de base abans del 30 de juny.

Els treballadors autònoms tenen fins al pròxim 30 de juny per a canviar la seva base de cotització. Després de l'entrada en vigor de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, es van establir quatre terminis perquè els treballadors autònoms puguin canviar la seva base de cotització, davant dels dos terminis que existien anteriorment.

Cal recordar que la base de cotització es pot canviar de l'1 de gener al 31 de març fent efecte a partir de l'1 d'abril; de l'1 d'abril al 30 de juny fent efecte a partir de l'1 de juliol; de l'1 de juliol al 31 de setembre fent efecte a partir de l'1 d'octubre i de l'1 d'octubre al 31 de desembre fent efecte a partir de l'1 de gener del següent any.

En aquest sentit, els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d'aquest règim especial podran sol·licitar que la seva base de cotització s'incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s'augmentin aquestes bases màximes.

Aquells que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que la seva base de cotització s'incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s'augmentin les bases màximes de cotització d'aquest règim especial. En cap cas la base de cotització triada podrà ser superior al límit màxim que pogués afectar el treballador.

Com canviar la base de cotització

Per a poder realitzar la sol·licitud de canvi de base de cotització, l'autònom haurà d'acudir a una de les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la corresponent documentació o bé presentar la sol·licitud de manera telemàtica ja que, des de l'any passat, a través del Sistema XARXA es pot realitzar aquest tràmit.

Per a realitzar el canvi en la base de cotització és necessari acudir a una Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i emplenar el model TC4005 Sol·licitud canvio base de cotització.

Una vegada que s'accedeix al servei les dades a emplenar es concreten a identificar la nova base de cotització, que pot ser, la màxima, la mínima o l'import que es desitgi indicar.