EURECAT:Com crear experiències familiars accessibles per a tothom

Objectius: Assessorar a les empreses participants sobre com adaptar les activitats familiars per a tothom, incloses les famílies amb un membre amb discapacitat. Donar eines i recursos per millorar l'experiència dels clients amb necessitats especials. Millorar en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa. Metodologia: Combinació de presentacions teòriques i exemples pràctics, tot fomentant la participació activa dels assistents. Continguts: Aquest curs planteja un seguit d'interrogants sobre els quals reflexionarem i discutirem per tal de trobar respostes que ens ajudin a enriquir l'experiència dels nostres clients i a captar-ne de nous. De què parlem quan parlem d'accessibilitat i d'inclusió? Quines són les necessitats de les persones amb algun grau o algun tipus de discapacitat? Com interactuar correctament i evitar situacions incòmodes? Quins exemples de bones pràctiques existeixen pel que fa a activitats inclusives? Com podem superar barreres i fer més accessibles les activitats familiars que organitzem?