Eurobaròmetre de seguretat alimentària

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va publicar el primer Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, 7 de juny,  els resultats d’una nova enquesta Eurobaròmetre de seguretat alimentària.

L'enquesta 2019 es va desenvolupar juntament amb els estats membres de la UE i la Comissió Europea per assumir noves perspectives i garantir un contacte més proper amb els ciutadans. Permet algunes comparacions útils amb enquestes anteriors, però des de l’any 2010 que no es feia cap enquesta de seguretat alimentària de la UE.

Segons els resultats de l’enquesta:

  • Els factors més importants per als europeus a l'hora de comprar aliments són d'on prové el menjar (53%), el cost (51%), la seguretat alimentària (50%) i el gust (49%). El contingut nutricional és lleugerament menys important (44%), mentre que l’ètica i les creences són les més baixes (19%). En general, el 41% dels enquestats afirma que estan "personalment interessats en el tema de la seguretat alimentària". Poc més d’una cinquena part dels europeus (22%) diuen que la seguretat és la seva principal preocupació a l'hora de triar el menjar.
  • Dos terços dels europeus (el 66%) han canviat el seu consum després de rebre informació sobre un risc alimentari. D’aquest 66%, per al 33% el canvi era permanent; per a l'altre 33% només per un temps.
  • Els canvis en el comportament del consum són més freqüents entre les dones, les de mitjana edat i les que tenen nivells més alts d’educació.
  • Les preocupacions més freqüentment relacionades amb els aliments són: residus d’antibiòtics, hormones o esteroides a la carn (44%), residus de plaguicides en aliments (39%), contaminants ambientals en peixos, carns o productes lactis (37%) i additius com colorants, conservants o aromes utilitzats en aliments o begudes (36%).
  • La confiança dels ciutadans respecte a la font d’origen de la informació sobre els riscs relacionats amb els aliments és més alta en científics (82%) i en organitzacions de consumidors (79%), seguits dels agricultors (69%), autoritats nacionals (60%), institucions de la UE (58%), ONG (56%). ) i periodistes (50%). Menys persones confien en supermercats i restaurants (43%), indústries alimentàries (36%) i famosos, bloggers i influents (19%).
  • Una mica més de dos de cada cinc enquestats (43%) saben que existeix legislació per assegurar-se que els aliments que mengem siguin segurs. Tres de cada deu (28%) saben que aquesta legislació es basa en fets científics.

L’estudi va revelar diferències importants entre els països de la UE, que es proporcionen en detall a l’informe i es resumeixen per als 28 estats membres de la UE en fulls de dades especials.

A Espanya, a diferència de la mitjana de la UE, a l’hora de comprar el menjar els aspectes més importants són el cost i el contingut nutricional. La preocupació més freqüent son els residus de plaguicides i els contaminants mediambientals.