SAIA realitza els primers Cursos de Manipulació d'Aliments en el marc del Conveni de Col.laboració amb la FIHRT

El nostre partner ha realitzat ja dos Tallers a la Parroquia de Sant Sebastià, a Badalona, al Barri de Pomar, amb qui col.labora la FIHRT, per als voluntaris que col.laboren a la cuina i al menjador social.

La formació en matèria de seguretat alimentària no només és un requisit legal per a qualsevol empresa que manipuli aliments i/o aigua per al consum (les sancions per incumplir la normativa són severes). També és una condició indispensable per a garantir-se una reputació que li permeti fer créixer el seu negoci. Per això ha d'assegurar-se de proveïr els seus treballadors d'una formació continuada i periòdica en matèria d'higiene alimentària.

La normativa vigent estableix que l’empresa alimentària és responsable de supervisar i formar els manipuladors de productes alimentaris, recaient sobre ella la sanció corresponent en el cas d’incompliment. Per això és molt important que dediqui recursos al compliment dels requisits formatius d’aquests treballadors.

El curs de manipulació d'aliments a SAIA segueix un programa completament actualitzat, amb elevat contingut pràctic, impartit per professionals altament qualificats i amb experiència en el sector.

Objectius i programa del curs de manipulació d'aliments

El curs de manipulació d'aliments de SAIA té com a objectiu formar als manipuladors d'aliments sobre les normes de seguretat alimentària esmentades, segons legislació vigent.

  •  Introducció (importància de la seguretat alimentària i normativa relacionada amb el sector)
  •  Riscos per a la salut derivats del consum d'aliments (perills, malalties i les seves causes, principals microorganismes productors de toxiinfeccions alimentàries, factors que afecten el creixement bacterià, la contaminació creuada, les toxiinfeccions alimentàries i al·lèrgies alimentàries)
  •  Bones pràctiques en la manipulació (procés -almacenaje, emmagatzematge refrigerat i congelat, preparació i manipulació, cocció, refredament, regeneració, servei, residus, mostres testimoni- i higiene personal)
  •  Els prerequisits del sistema APPCC

 Certificat oficial vàlid a tot l'Estat espanyol

Amb el curs de manipulació d'aliments que ofereix SAIA, els manipuladors obtindran el certificat que compleix la normativa vigent segons el que estableix el Reial Decret 109/2010 i el Reglament Europeu 852/2004.

L'empresa: responsable de la formació dels seus manipuladors

Les empreses que tinguin treballadors que, per la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei, han de proveir-los de formació continuada i periòdica en matèria d'higiene alimentària per garantir la seguretat i la higiene alimentària de tot aquest procés. La normativa que regeix la manipulació d'aliments és el reglament CE 852/2004 i el Reial Decret 109/2010.

Per a més informació