El Departament d'Agricultura destina 1.500.000 euros a ajuts a activitats de demostració per al sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya

Davant de l’èxit de les dues anteriors convocatòries, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat novament els ajuts destinats a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR 2014-2020) corresponents a 2019, per un import total d'1.500.000 d'euros. Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2019.
 
La transferència tecnològica i la gestió del coneixement constitueixen un element clau en els objectius del Departament. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l’impuls i la coordinació de l’R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l’aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.
 
Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 
Per tal de donar resposta als objectius de govern de potenciar la transferència tecnològica en el sector agroalimentari i forestal de Catalunya, el PDR per al període de programació 2014-2020 preveu dins de la mesura 01 “Accions de transferència de coneixements i informació” l’operació 01.02.01, ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d’informació.
 
Aquests ajuts tenen com a objectiu el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius.
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com a objecte la recerca, considerant com a tals aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat.
 
Dins dels criteris de priorització, es contemplarà, entre altres factors, el grau de participació del sector en la proposta presentada. Les propostes hauran de pertànyer a un dels següents àmbits estratègics:
a)  Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal
b)   Gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica
c)   Innovació agroalimentària
d)   Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària
e)   Sanitat vegetal
f)    Sanitat animal i benestar animal
 
Actualment, ja hi ha 96 activitats demostratives en execució, que corresponen a les convocatòries 2017 i 2018, i portades a terme per més de 15 centres de recerca i universitats del territori català.
 
La diversitat en les temàtiques d’aquestes activitats és molt gran, en són exemple, la monitorització de fauna salvatge utilitzant tecnologia dron, la demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins, les  innovacions en l’elaboració de formatge i iogurt, la detecció i tractament de biofilms en la indústria alimentària per a la producció d’aliments més segurs i amb una vida útil optimitzada, una planta i instal·lació pilot UHPH show room, l’avaluació de la utilitat de les arpes elèctriques per a reduir la pressió de la vespa asiàtica en explotacions apícoles, entre d’altres.