PIMEC alerta que els preus d'electricitat que paguen pimes i autònoms a Catalunya són un 36% més alts que a la resta d'Europa

A més, a Espanya, la distància de preus entre el consumidor d’electricitat més petit i el consumidor més gran és la més alta d’Europa, una relació que ve a ser d’un a quatre

 Les empreses a Espanya segueixen pagant l’electricitat més cara d’Europa. Així ho recull l’informe ‘Preus de l’electricitat a Europa, comparats, 2014-18’ que ha publicat l’Observatori de la pime, que analitza els preus de l’electricitat que paguen les empreses de 26 països europeus amb dades de l’Eurostat. El document se centra en l’any 2018, analitza el període 2014-2018 i distingeix els nivells de consum i els preus corresponents. 
 
Les dades mostren el gran diferencial de preus que paguen les empreses que consumeixen menys electricitat respecte de les que en consumeixen més. Els 26,49 cèntims que els consumidors han pagat el 2018 de menys de 20MWh contrasten amb els 7,77 cèntims de les empreses amb un consum d’entre 20.000 i 70.000MWh, pràcticament una quarta part del que paguen les empreses petites consumidores.
 
Evolució dels preus a l’Estat espanyol
És a Espanya on les empreses menys consumidores d’electricitat (<20MWh), és a dir, pimes i autònoms, són les que la paguen més cara de tot Europa. Així mateix, la distància de preus entre el consumidor d’electricitat més petit i el consumidor més gran és la més alta d’Europa.
 
De fet, tot i que els preus mostraven una tendència a la baixa entre el 2014 i el 2017, l’any 2018 han augmentat, principalment en els nivells més baixos de consum. En l’informe també s’estableixen comparatives d’Espanya amb països individualment i agrupats per les economies més grans (4 països); les economies petites avançades (8 països) i les economies europees menys desenvolupades (13 països).
Per a les empreses de menys de 20MWh de consum, pimes i autònoms, els preus que es paguen a Espanya són un 36% més alts que la mitjana de les economies grans, un 87% més alts que la mitjana de les economies petites avançades i un 79% més alts que la mitjana de les economies menys desenvolupades.