La justícia tomba la limitació hotelera del Pla d'Allotjaments Turístics de Barcelona

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·la la prohibició de construir hotels en àrees saturades de Barcelona que estipula el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).

La justícia està tramitant fins a 120 recursos judicials contra el PEUAT, en molts casos les reclamacions són contradictòries. L’Ajuntament i el sector turístic estan molt atents a les sentències que s’aniran produint. Una de les decisions del TSJC celebrades pel Gremi d’Hotels de Barcelona és la de deixar sense efecte la reducció del 20% de places en el cas d’execució d’obres majors que comportin intervencions globals en els fonaments i estructura dels establiments hotelers.

El PEUAT forçava als hotelers que volien fer millores generals a reduir la capacitat dels seus establiments. El Gremi considerava un fre empresarial a les inversions destinades a preservar la qualitat. La planta hotelera de la ciutat podria “quedar obsoleta i perjudicar al conjunt de la destinació”, afirmava el Gremi.

Però l’Ajuntament aclareix que el PEUAT és totalment vigent perquè la sentència no és ferma i es pot recórrer. De fet, el tribunal anul·la el PEUAT perquè falta una avaluació econòmica i financera “lògica i ponderada de les actuacions que s’han de desenvolupar sense necessitat de procedir a l’especificació de les indemnitzacions concretes”.

El sector de l’allotjament estima que després d’aquestes sentències el Govern Municipal ha de replantejar-se el PEUAT. L’Ajuntament està estudiant les diferents resolucions judicials que van apareixen sobre tots els recursos presentats, algunes de les sentències són favorables i d’altres modifiquen punts del PEUAT.