Campanya #Malamente

S’ha posat en marxa la campanya #Malamente, una iniciativa de l’Agència Catalana de la Joventut. S'assenyalen algunes violències quotidianes que pateixen les noies només pel fet de ser-ho i que costen de reconèixer socialment com a violències sexuals perquè estan normalitzades.

La campanya consta d’un espot dirigit a nois i es focalitza en les agressions que tenen lloc en els espais d’oci nocturn juvenil, com poden ser les conductes de lligar de forma invasiva, d’opinar sobre el cos d’una noia (cosificació) en un bar o una festa major, o el fet de presenciar aquesta conducta i convertir-s’hi en còmplice.

Per combatre aquestes actituds, l’espot audiovisual que s’ha començat a difondre mostra cinc escenes de violències sexuals quotidianes com són la cosificació, fer servir les drogues per excusar una agressió, la superioritat i l’opressió com a pretext per fer sentir culpables les noies o nois compartint imatges sexuals sense consentiment (sexpreading).

També s'ha previst fer tallers dirigits a joves, formació a professionals i famílies, creació de nous materials audiovisuals o generació d'espais de treball amb joves per definir accions que vagin en la línia de la campanya.