Subvencions per a la nova implantació de comerços, la millora dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”

Us comuniquem que el tràmit Subvencions per a la nova implantació de comerços, la millora dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect” s'ha TANCAT per EXHAURIMENT DE PRESSUPOST.

PROGRAMA 3: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Línies subvencionables:

 • Àmbit 1: Recuperació dels locals buits
  • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
  • L'ús d'aparadors de locals tancats.
  • La continuïtat de l'empresa comercial.
  • L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
 • Àmbit 2: Reforma d'establiments
  • La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
  • L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
  • La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
 • Àmbit 3: Sistemes de “Click & Collect”
  • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

Quantia de l’ajut: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables:

 • Àmbit 1:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc.).

 • Àmbit 2:

Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga.

 • Àmbit 3:

Les despeses derivades de la instal·lació de sistemes de click & collect: compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent.

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.

 • Àmbit 1:
  • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
  • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
  • Han de disposar del corresponent permís municipal.
  • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.
 • Àmbit 2:
  • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
  • En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys.
 • Àmbit 3:
  • Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Es poden presentar sol·licituds del 8 de juliol al 31 de desembre o fins l'exhauriment de pressupost. TRÀMIT TANCAT PER EXHAURIMENT DE PRESSUPOST