2on Summit de Turisme LGTBI+ de la Destinació Barcelona

8:30h - 9:00h Registre

9:00h Obertura de l’acte

Turisme de Barcelona / Diputació de Barcelona / Direcció Centre LGTB

9:20h Ponència IGLTA – Sr. John Tanzella (CEO/President IGLTA)

9:45h Sessió: Turisme Familiar LGTBI+ : Ficció o realitat

10:30h Sessió: Cultura: Radiografia de la Cultura en clau LGTBI+

11:15h – 11:30h Conclusions i Cloenda de Sessions debat

11:30 Networking coffee

12:00h Finalitza l’acte