XII JORNADA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I ADMINISTRACIÓ LOCAL TRANSPARÈNCIA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta regulació entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics. D’aquesta manera es dóna compliment al mandat de l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia, que obliga l’Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

La Llei determina d’una manera molt àmplia els diversos continguts de l’obligació de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.), i les regles a les quals resta sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d’altres drets.

La jornada està orientada a fer una reflexió de l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit específic de la seguretat alimentària, especialment respecte als resultats del control oficial. 

.


 

Lloc i data

 

Espai Francesca Bonnemaison.  

Sala d’Actes

C/ Sant Pere més Baix 7. 08003 Barcelona

 

12 de desembre de 2019

 

Programa

 

09.00-09.15    Acreditació

 

09:15-09:30      Benvinguda i presentació

Sr. Joan Guix, Secretari de Salut Pública. Departament de Salut.

 

09:30-10:30       Conferència Inaugural. Food hygiene raiting al Regne Unit 

Sr. Francisco Javier Domínguez Orive DG SANTE. Unit G2. Comissió Europea.  Ex-Deputy Veterinary Director & Head os Strategy. Food Standards Agency


 

10:30-11:15   Pausa / cafè


 

11:15-13:45   Taula Rodona i debat. 

    La transparència. Un nou aliat en seguretat alimentària 

 

Moderador: Sr. Maties Salom. Periodista

 

  • Sr. Josep Mir. Vocal de la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació publica. 

  • Sr. Samuel Portaña. Agència e Salut Pública de Barcelona

  • Sra. .Mercè Almirall. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

  • Sr. Isidre Ferran. Agència de Salut Pública de Catalunya.  

  • Sra. Esther Bigas. Agència de Salut Pública de Catalunya .  

  • Sr. Daniel Brasè Federació Intercomarcal, d’Hostaleria, Restauració i Turisme  


 

13:45-14:00     Clausura

Senyor Enric Llorca Ibáñez. Diputat Delegat de Salut Pública i Consum

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar. Diputació de Barcelona