L'Assemblea de la FIHRT ratifica per unanimitat l'expulsió del Gremi d'Hostaleria d'Osona

L'Assemblea General de la FIHRT organitzada pel Gremi Comarcal d'Hostaleria del Solsonès, i que va tenir lloc en sessió ordinaria a l'Hostal-Restaurant Crisami, a Solsona, va ratificar per unanimitat la decissió de la Junta Directiva de l'Entitat, d'expulsió del Gremi d'Hostaleria d'Osona.

Després de l'oportuna exppsoció de motius i facilitada diversa informació al respecte, la decissió va ser aprovada per unanimitat. A data d'avui, i després de la desaparició del President del Gremi d'Hostaleria d'Osona, Néstor-Fabián Contreras, que no ha donat cap resposta ni ha atès les trucades ni emails enviats per part tant de la Federació, con de membres dels Gremis, Administració, associats, acreedors i periodistes, no hi ha hagut cap altra solució que aquesta. Per tal de poder continuar donant cobertura als més de mig centener d'associats que, a priori, conormaven el Gremi d'Hostaleria d'Osona, l'assemblea de la FIHRT va acordar per unanimitat, donar màxim suport a l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona.

En els propers dies, la Junta Directiva de la FIHRT convocarà un acte a Osona, per a explicar aquesta desagradable situació.

Tanmateix, durant l'Assemblea General, es va acordar per unanimitat la incorporació de la FEDERACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DELTEBRE FECOTUR, com a nou membre de la FIHRT, i va ser aprovada la Proposta Networking 2019 per a Terres de l’Ebre i organització d'una Jornada de Cuina Sense Gluten,

En el decurs de l'Assemblea es va acordar també facilitar als Gremis i Associacions els Cursos i Accions formatives aprovades des de PIMEC, a fi  de que els empresaris i els seus treballadord puguin gaudir d'aquesta important oferta formativa, i es va acordar la inclusió com a nous partners de la FIHRT d'ECOFROG i de MIAF.