Plenari Formació i Ocupació PIMEC

ORDRE DEL DIA

09.00 h Benvinguda i presentació memòria activitats 2020

Sra. Imma Estivill. presidenta PIMEC Formació i Ocupació

Sra. Sílvia Miró. directora Polítiques de Formació i Ocupació PIMEC

09.30 h Introducció jornada Model de Col·laboració Públicoprivada

10.00 h  La col·laboració públicoprivada

Sr. Xavier Farriols Solà. doctor en Ciències Econòmiques

10.30 h Workshop

11.15 h  Presentació conclusions

12.00 h Cloenda