Seguretat alimentària: més transparència per millorar en seguretat i qualitat

La FIHRT participa a la Taula Rodona celebrada a la XII Jornada de seguretat alimentària i administració local en representació del sector, i manifesta la necessita de Transparència en els controls oficials

Experts de les administracions locals i autonòmica analitzen els reptes que suposa l’aplicació de la llei 19/2014 de transparència i la necessitat de disposar de sistemes que informin a la ciutadania de forma clara i entenedora dels resultats del control oficial.

Durant la jornada s’han debatut els reptes que suposa l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit específic de la seguretat alimentària, especialment respecte als resultats del control oficial .

«Les Administracions tenim l’obligació legal i ètica de posar la informació de què disposem a disposició dels ciutadans». El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha inaugurat així la XII Jornada de Seguretat Alimentària i Administració Local, centrada enguany en l’anàlisi de les implicacions de la Llei 19/2014 de transparència. «Més transparència significa més democràcia, més seguretat i més qualitat».

Després de la intervenció de Joan Guix, la conferència inaugural, a càrrec de Francisco Javier Domínguez. Coneixedor en profunditat del Food Hygiene rating de la Food Standard Office del Regne Unit, un sistema de classificació dels establiments de restauració en funció de les pràctiques d’higiene, les condicions de les instal.lacioons i l’aplicació dels autocontrols. Dominguez ha explicat els detalls de la implantació i el desenvolupament de la categorització dels establiments de restauració a Anglaterra, Gal·les i Irlanda.

Posteriorment, una taula rodona ha analitzat els condicionaments de la possible aplicació d’unes valoracions similars a Catalunya, amb veus de tots els actors implicats. Des del mateix sector de la restauració fins als tècnics en Seguretat Alimentària, hi ha unanimitat en la consideració positiva de la iniciativa. La transparència requereix disposar  d’una metodologia homogènia i que permeti una explotació àgil de les dades. Una de les claus assenyalades és la digitalització de les tasques d’inspecció.

El diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Enric Llorca, ha estat l’encarregat de cloure la jornada. Llorca ha afirmat que «aplicar la transparència com a base de la gestió del risc és una gran oportunitat de millora per a les administracions locals, en especial per a aquelles que disposen de menys recursos».