Els Gerents dels Gremis i Associacions de la FIHRT celebren una Jornada de Networking que clou amb el tradicional dinar de Nadal

Els Gerents dels Gremi i Associacions de la FIHRT han fet balanç de l'any, i han marcat les línies i directrius per a la formació gratuïta que s'impartirà des dels Gremis, per a tots els associats que ho desitgin, a partir de gener del 2020.

Els Gremis participants van establir les prioritats que, segons el seu respectiu territori, haurin de dur-se a terme, i van acordar entre d'altres temes, elevar les seves propostes  a la propera Assemblea de la FIHRT, que tindrà lloc a Osona, per a la seva votació.

En el marc de la Jornada de Treball, es va acordar l'organització d'una nova sessió de Networking, a un lloc encara per decidir, i es va concretar la celebració de la I Jornada a Terres de l'Ebre i l'Alt Camp, per a facilitar als Gremis, Collectius i Associacions del Territori, la possibilitat de conèixer de primera mà les novetats dels Partners de la FIHRT, els quals han mostrat un gran interès per partcioar-hi.

Tantmateix, s'ha acordat tornar a engegar una roda de formació en els Greis en que la Cuina sense Guten ha despertat més interès. De moment, el proper 20 de gener, tindrà lloc a Deltebre, a I Jornada especifica per als establiments associats als Gremis, Associacions i Col.lectius membres de la FIHRT. La Jornada tindrà lloc a l'Espai Puntual de l'Ajuntament de Deltebre.

Finalitzada la Jornada, els assistents van celebrar el tradicional Dinar de NAdal, amb amic invisible inclòs

Us desitgem Bones Festes!!!