Cóm afecta la Zona Baixes Emissions als turistes i visitants

Com ja sabeu, l’1 de gener de 2020 va entrar en vigor la zona de baixes emissions (ZBE)  que també afecta als turistes i visitants en general que accedeixen amb vehicle privat a la ciutat.

Els vehicles estrangers, en no disposar d’etiqueta ambiental, hauran de tramitar prèviament l’autorització. https://zberegistre.ambmobilitat.cat/ca/VehiclesEstrangers.

Cal registrar-se per circular amb un vehicle estranger per la ZBE Rondes de Barcelona

A partir de l’1 de gener de 2020, a l'entrar en vigor la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona, limita la circulació dels vehicles més contaminants, els que no disposen del distintiu ambiental de la DGT, els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores.

Per aquest motiu, si turistes i visitants amb vehicle propi tenen previst visitar la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana amb un vehicle amb matrícula no espanyola, independentment de la categoria Euro o equivalència, hauran d’inscriure's al registre metropolità.

Els vehicles amb tecnologia homologable als distintius ambientals de la DGT obtindran una autorització permanent per circular. Els vehicles més contaminants que no compleixin els requisits d’accés a la ZBE hauran de sol·licitar un permís extraordinari de circulació d’un dia de validesa (24 hores), amb un màxim de 10 autoritzacions a l’any.