Venda de vi a doll en un restaurant

La Consulta ha estat efectuada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleraria i Turisme del Moianès i d'Osona

L'Agència Catalana de Consum, en relació amb la possibilitat de servir vi en un restaurant a doll, omplint ampolles i porrons., ha manifestat al respecte que la Normativa aplicable és el Reglament CE/110/2008, de 15 de gener, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de les begudes espirituoses.

El Reglament CE/110/2008, de 15 de gener, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de les begudes espirituoses s'aplica a totes les begudes espirituoses comercialitzades a la Comunitat, bé produïdes a la Comunitat o bé en tercers països, així com a les que hagin estat produïdes en la Comunitat per a l'exportació. El present Reglament s'aplicarà també a la utilització d'alcohol etílic i / o destil·lats d'origen agrícola en la producció de begudes alcohòliques i a la utilització dels noms de les begudes espirituoses en la presentació i etiquetatge dels productes alimentaris.

A l’efecte d’aquest reglament, s’entén com a beguda espirituosa destinada a al consum humà; posseïdora d'unes qualitats organolèptiques particulars; i amb un grau alcohòlic mínim de 15% vol, utilitzant diferents sistemes de producció. Aquesta norma estableix la necessitat de tancaments hermètics, és a dir, que aquestes begudes estiguin prèviament embotellades pel productor corresponent abans de la seva comercialització i oferiment a les persones consumidores, però aquesta obligació es refereix a les begudes amb un grau alcohòlic mínim de 15 per cent vol., de manera que totes aquelles begudes amb grau alcohòlic inferior – com poden ser vins o cerveses- es poden oferir i vendre a doll a les persones consumidores.

Conclusió: Les begudes amb un grau alcohòlic mínim de 15 per cent vol., – com poden ser vins o cerveses- es poden oferir i vendre a doll a les persones consumidores.