El llagostí

És un dels mariscs més apreciats. Conté greixos omega-3, vitamines i minerals. Viu en aigües molt poc profundes.

 

Melicertus kerathurus 
El llagostí és un deis mariscs més apreciats i un deis protagonistes de la tradicional paella marinera. La carn d'aquest crustaci té un gust suau i és de color blanc amb uns fils roses. 

QUE ENS APORTA? 
Els llagostins, i el marisc en general, són una bona font de prote"ines. El seu contingut en greix és baix, pero conté sobretot omega-3, tot i que també colesterol. Són una bona font d'vitamines i minarais. 

SABIES QUE ... 

El llagostí viu en aigües molt poc profundes, especialment a les desembocadures deis rius. És d'habits nocturns i passa la major part del dia enterrat a la sorra. Es captura amb tremalls i nanses. T ambé capturen forc;a llagostí els arrossegadors que feinegen en aigües sornes, especialment al delta de l'Ebre. 

LOCAL I DE TEMPOR ADA 
Principals zones de producció: Des de les Cases d'Alcanar fins a Roses

Font: Infografia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació