El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida impulsa el Pla Estratègic de Turisme 2019-2022

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va presentar el Pla Estratègic del Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida 2019-2022, amb un nou model de gestió turística basat en quatre eixos principals que són l’excel·lència, la responsabilitat, l’ecologia i la innovació, amb l’objectiu de posicionar el territori a mitjà i llarg termini com una destinació sostenible i líder en turisme d’interior i de muntanya.


De cadascun d’aquests quatre  eixos es deriven una sèrie d’accions sobre les quals s’actuarà els p`roxims anys, amb l’impuls del Patronat, per millorar-ne el posicionament en l’àmbit turístic. Una de les primeres iniciatives ha estat l’inici d’actuacions per aconseguir la implementació de la certificació Biosphere Destination.


L’objectiu de pla, presentat per la vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, i el cap de Promoció i Màrqueting, Juli Alegre, és definir el model de desenvolupament turístic per al conjunt de la província de Lleida a mitjà i llarg termini, però també donar resposta als reptes per millorar el nivell de competitivitat com a destinació turística d’interior i de muntanya.


Segons Pujol, el Pla és el resultat de mesos de treball i “reflexió de manera participada i consensuada” per part de tots els agents que integren el sistema turístic de les comarques de Ponent i el Pirineu, amb representació del sector públic i privat, un procés en el qual han intervingut més de 500 persones a través d’entrevistes individuals, reunions de treball i enquestes personalitzades i en línia per abordar diferents aspectes de la realitat turística de la província. Segons Pujol, entre els reptes que ha d’afrontar la província de Lleida  com a destinació turística hi ha el d’equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme, tenint en compte també altres factors com ara la desestacionalització, la diversificació del producte, el reequilibri territorial, la innovació, la governança i la sostenibilitat.


La vicepresidenta del Patronat va destacar el turisme com a sector estratègic per al conjunt de la província i va fer referència al creixement que manté quant al nombre de viatgers i de pernoctacions des del 2014 fins a situar-lo, al 2018, en el millor resultat de la història, segons les dades de l’INE. En aquest sentit, Pujol va afirmar que es vol seguir creixent, tant en quantitat com en qualitat.


En referència als quatre eixos de nou Pla Estratègic, Pujol va anunciar que en l’àmbit de l’excel·lència s’han iniciat els treballs per aconseguir la implementació de la certificació Biosphere Destination.