Impacte de la Directiva PSD2 en els vendes a través d'internet

El passat 25 de desembre va entrar en vigor el Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament, el qual afectarà els pagaments directes realitzats en línia pels clients dels hotels (tarifes no reemborsables, no shows o cancel·lacions fora de termini).

La directiva europea de serveis de pagament (PSD2), transposada per aquest Reial decret, té com a objectiu millorar la seguretat en els pagaments i augmentar la protecció del consumidor en les operacions de pagament realitzades amb targeta bancària a través d'internet.

El 14 de setembre de 2019, aquesta directiva va ser completada amb l'autenticació reforçada del client (SCA). Encara que la SCA per als pagaments amb targeta bancària haurà d'implementar-se més tard, abans del 31 de desembre de 2020. La Directiva distingeix entre l'«autenticació», procediment que permet al proveïdor de serveis de pagament comprovar la identitat de l'usuari, de la «autenticació reforçada del client” basada en la utilització de dues o més elements.

Per tant, els hotels hauran d'obtenir el consentiment del client a través d'una autenticació reforçada, combinant, almenys, dues d'aquests tres factors independents:

- coneixement (alguna cosa que només coneix l'usuari, com el codi PIN),

- possessió (alguna cosa que només posseeix l'usuari, com el telèfon mòbil) i

- inherència (alguna cosa que és l'usuari, com una empremta dactilar o la lectura de l'iris).


L'hoteler, o el seu proveïdor de serveis de pagament, aplicarà l'autenticació reforçada de clients quan l'ordenant:

a) accedeixi al seu compte de pagament en línia;

b) iniciï una operació de pagament electrònic;

c) realitzi per un canal remot qualsevol acció que pugui comportar un risc de frau en el pagament o altres abusos.

La PSD2 tindrà cert impacte per a les reserves de "pagament immediat" (normalment no reemborsables), sent molt recomanable utilitzar un proveïdor de serveis de pagament que realitzarà la doble autenticació del client per a aquelles transaccions que entrin en l'àmbit d'aplicació de la PSD2. Hi haurà lloc a indemnització en cas que algun dels proveïdors de serveis de pagament no faci ús de l'autenticació reforçada de clients. Per la qual cosa, els hotelers hauran d'assegurar-se que el seu proveïdor de pagaments compleixi amb els nous requisits d'autenticació.

El 2019, un 25% dels usuaris va abandonar la seva compra en línia en considerar que el procés de compra era massa complex.

Aquests nous requisits d'autenticació podrien incrementar aquesta xifra.