La Diputació de Barcelona aprova el nou Catàleg de serveis 2020, centrat en la lluita contra el canvi climàtic i l'assoliment dels ODS

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous en Junta de Govern el nou Catàleg de serveis pel 2020, que entra en vigor demà. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori.

El Catàleg de serveis pel 2020 té un pressupost de 72,5 milions d’euros, i augmenta un 12% respecte el del 2019. El 91% de la dotació (65,87 milions d’euros) correspon als recursos econòmics i el 9% (6,67 milions d’euros) a recursos tècnics i materials, sense tenir en compte la prestació amb recursos propis de la Diputació.

Tots els recursos del Catàleg tenen com a objectiu prioritari garantir els serveis mínims i l’activitat derivada de l’exercici de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals. En l’elaboració del Catàleg han participat totes les àrees corporatives de la Diputació, a través de 48 serveis i oficines.

Com s’estructura

El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona pel 2020 conté 343 recursos d’assistència i cooperació local. D’aquests, 163 (47%) són recursos tècnics, 105 (31%) econòmics i 75 (22%) materials.

Els recursos tècnics i materials (238 en total) inclouen la redacció de projectes, el desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques i la realització d’activitats i serveis a càrrec de la Diputació de Barcelona; amb una alta participació de personal qualificat de la institució.

Novetats del Catàleg de serveis 2020

En aquest Catàleg, la Diputació mostra la seva fermesa en la lluita contra el canvi climàtic i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats a l’Agenda 2030. Així, referma la necessitat de fomentar la innovació i l’activitat econòmica local, d’apostar pels serveis a les persones i per les polítiques d’igualtat i diversitat, i de donar un nou impuls a la cultura i a l’educació per a que els municipis siguin creatius, educadors, solidaris i compromesos amb la salut.

És en aquest sentit que el Catàleg de serveis 2020 destina recursos a garantir l’administració electrònica i la innovació tecnològica i a la gestió d’equipaments culturals, museus, arxius i biblioteques. Així mateix, potencia el suport a activitats i equipaments esportius, en matèria d’infraestructures i espais naturals, i reforça l’assistència per al foment del consum responsable, el turisme i el comerç.

Alguns exemples

Recursos tècnics:

Estudis de manteniment d’equipaments esportius
Planejament urbanístic
Plans i projectes per al desenvolupament cultural local
Suport comptable
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Recursos materials:

Control sanitari de l’aigua de consum humà
Gestió del padró d’habitants
Supervisió d’equips de serveis socials bàsics

Recursos econòmics:

Estructures bàsiques dels serveis d’ocupació municipals
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Cercador de recursos

El Catàleg de serveis 2020 entra en vigor demà divendres, 10 de gener, amb l’obertura de la presentació de sol·licituds a través del Portal de tramitació.

Tota l’oferta als ens locals –ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis- s’inclou en un únic cercador web, que permet obtenir catàlegs a mida segons diferents criteris (població, termini de sol·licitud, tipus de recurs, matèria...)

Cada recurs conté informació completa dels ens destinataris i dels requisits d’accés, els criteris de valoració i puntuació, els terminis de concessió i condicions d’execució i la justificació.

L’any 2019 es van tramitar més de 15.500 sol·licituds de Catàleg de més de 350 ens locals.

Suport als ajuntaments

El Catàleg de serveis és un dels tres tipus d’assistència inclosos al Pla Xarxa de Governs Locals, juntament amb els Programes complementaris i les Meses de concertació.

Els Programes complementaris són ajuts específics que s’elaboren en funció de les necessitats concretes dels governs locals, sobretot per pal·liar els efectes de situacions imprevistes. Per al 2020 tenen un pressupost de 62,6 milions d’euros.

Les Meses de concertació són espais de relació, entre representants dels governs locals i de la Diputació de Barcelona. La finalitat d’aquestes trobades, o meses de concertació, és contrastar les necessitats dels ens locals i acordar les actuacions que es desenvoluparan durant el mandat, així com els recursos que hi aportarà cada part. Per al 2020, les Meses de concertació tenen un pressupost de 67,7 milions d’euros.

El Pla Xarxa de Governs Locals – que inclou el Catàleg de serveis, les Meses de concertació i els Programes complementaris-  és, en definitiva, el principal instrument de la Diputació per dotar els ajuntaments i els consells comarcals de recursos econòmics i tècnics. Aquest 2020 s’hi invertiran 214,4 milions d’euros i està previst que s’aprovi el mes de juny.

Podeu consultar amb detall el catàleg en el següent enllaç