L'INCAVI crea el Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya

El Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya, una eina única per garantir la qualitat dels vins amb DO

El Panel ha estat creat per l’INCAVI amb el suport de les onze denominacions d’origen catalanes

L’equip està format per 31 persones degustadores seleccionades que s’entrenen mensualment i que poden avaluar més de 70 atributs en vins gràcies a un mètode propi

Amb l’objectiu de protegir els interessos dels consumidors i dels productors de vi i per tal de promocionar la producció de productes de qualitat, la normativa europea referent a l’organització comuna del mercat vitivinícola estableix que les Denominacions d’Origen han d’assegurar el compliment de les característiques físico-químiques i sensorials dels vins descrits en els seus reglaments. A més, la normativa estableix que els laboratoris que desenvolupin aquesta tasca han de ser oficial i acreditats segons la normativa UNE-EN ISO17025.

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), com a laboratori oficial i acreditat, amb el suport dels Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen catalanes va crear i desenvolupar el Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya, per tal d’acollir-se a aquesta normativa europea i poder realitzar les anàlisis organolèptiques de forma acreditada. D’aquesta manera s’aprofitaven sinergies entre els diferents organismes que fins llavors feien aquesta tasca i es minimitzaven les despeses d’execució del projecte amb la creació d’un sol panel oficial per a totes les Denominacions d’Origen.

Ahir, a l’INCAVI, es va donar a conèixer aquest Panel amb la presència dels degustadors oficials. El director general de l’INCAVI, Salvador Puig, va explicar la importància de comptar amb una eina com el Panel: “cada celler, anualment, ha de passar una auditoria per a poder certificar els seus vins com a DO, ha de passar una espècie d’ITV. Amb aquest Panel, s’obté a través d’un mètode molt rigorós l’anàlisi sensorial dels vins, una part clau d’aquesta auditoria. Amb l’informe del Panel es podrà valorar de forma objectiva si aquell vi s’adequa al Plec de Condicions Tècniques de cada Denominació d’Origen”. 

Anna Gomis, responsable del Panel de Tast, va explicar que s’ha creat un mètode propi perquè no existeixen gaires Panels d’aquest estil, cap a Catalunya: “podem analitzar fins a 114 tipus de vins i 70 atributs descriptius”. D’altra banda, Xènia Bonet, enòloga i membre del Panel de Tast, ha explicat que cada vi avaluat és tastat per vuit degustadors i que aquesta tasca requereix de certes habilitats i aptituds en anàlisi sensorial així com concentració i cohesió d’equip.  

DARP
Moment d'un tast

Un equip de 31 degustadors oficials

Aquest projecte es va iniciar el febrer de 2015 amb la selecció de degustadors de tot Catalunya. A la convocatòria pública s’ho van presentar 109 candidats provinents de les 11 Denominacions d’Origen i altres professionals del sector. Es va fer un procés de selecció dels candidats i es van obtenir 31 degustadors.

Durant quatre anys, tècnics de l’INCAVI, amb l’assessorament de l’IRTA, que disposa de personal reconegut en anàlisi sensorial, han desenvolupat un mètode propi amb el qual han entrenat els 31 degustadors.

El perfil majoritari dels tastadors són enòlegs, sommeliers i també altres professionals no vinculats al sector. Això es deu a què es tenen en compte les característiques fisiològiques (capacitat sensorial) i psicològiques (capacitat de concentració i adaptació al grup).

A més, els degustadors, un cop entrenats, han de superar anualment una prova interna de qualificació a més d’estar sotmesos a controls continus per assegurar els resultats de l’anàlisi sensorial a cada sessió i assistir a entrenaments mensuals.

DARP
Fase d'entrenament Panel

Més enllà de les característiques físico-químiques dels vins

Els vins amb Denominació d’Origen han de seguir unes característiques físico-químiques i unes característiques sensorials concretes i que estan marcades pels Consells Reguladors. Les característiques físico-químiques es poden extreure en un laboratori i amb maquinària. Les característiques sensorials necessiten de persones, i, gràcies al Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya i als degustadors, ja es pot aplicar aquesta normativa europea.

A més l’INCAVI ha desenvolupat un nou mètode d’anàlisi sensorial que està acreditat per la Entidad Nacional de Acreditaciones (ENAC) i que permet avaluar sensorialment tots els tipus de vins que actualment es descriuen als reglaments de les 11 Denominacions d’Origen de Catalunya. Es tracta d’un mètode pioner en el sector ja que inclou un anàlisi sensorial complert (visual, gustatiu, olfactiu i retronasal) i s’obté un perfil objectiu del vi avaluat. D’una banda dona informació d’intensitat de paràmetres com, per exemple, floral, afruitat, etc. en una escala de 0 a 10. Per altra banda, dona la presència o absència d’altres atributs com per exemple rosa o gessamí. També s’avalua la presència o absència dels defectes més habituals. En total es treballa amb 87 referències olfactives i gustatives i 11 referències per a la fase visual desenvolupades per l’INCAVI-IRTA.

DARP
Preparació d'un tast del Panel

Serveis del Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya

Actualment el Panel de Tast realitza una o dues sessions per setmana. En cada sessió es convoquen vuit degustadors qualificats. Els principals serveis que s’ofereixen són:

  • Certificació oficial de vins de tots tipus i de totes les DO’s mitjançant el Consorci d’Inspecció i Control.
  • Cellers privats que volen informació (perfil sensorial o fitxa de tast) sobre el seu producte o volen saber si hi ha algun defecte.
  • Col·lectius o DO que volen caracteritzar sensorialment algun vi varietat o característic d’una zona (Ex. Garnatxa blanca, vins de zona...)
  • Projectes de recerca que necessiten resultats objectius i suportats científicament

El Panel de Tast és una eina més que l’INCAVI ofereix al sector del vi per tal d’oferir una major qualitat i traçabilitat dels vins catalans als consumidors.