1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica

El 17 de gener de 2020 tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica que serà presidida pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya. La Cimera vol ser un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb compromisos no només del Govern sinó de tots els agents implicats, i és una de les mesures que va aprovar l’executiu el passat mes de setembre per fer front a l’emergència climàtica.

El passat 14 de maig de 2019, el Govern de Catalunya va declarar formalment l'emergència climàtica. En els últims anys, la temperatura del país ha augmentat 1 grau cada 40 anys. Les precipitacions s’han vist disminuïdes un 1,4% per dècada, sent encara més accentuat durant els mesos d’estiu notant una disminució del 5% durant el mateix període. Com a conseqüència d’aquest augment de temperatura, els casquets polars pateixen un desglaç que estem notant a les nostres costes, amb un augment del nivell del mar de 3,3 cm cada 10 anys.

Centrant-nos en les emissions, Catalunya emet 45 milions de tones de CO2 equivalent, aproximadament, a un 1% de totes les emissions generades per Europa. Catalunya ha aconseguit reduir un 23% les seves emissions respecte el 2005, quan es van començar a prendre mesures de reducció d’emissions, però tot això no és suficient. Tenim el repte de disminuir encara més l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i frenar aquest augment de temperatura. 

Per afrontar el canvi climàtic i incentivar l’acció, la Cimera vol implicar diversos sectors econòmics i socials com el financer i d’assegurances; habitatge, construcció, infraestructures i urbanisme; universitats, ensenyament i recerca; turisme, indústria química i aigua; ports i aeroports; riscos i adaptació als riscos; agricultura, alimentació i aigua; automoció i mobilitat; moviments juvenils d'acció climàtica; tercer sector ambiental; i propietat i gestió de mitjans de comunicació.