Sessió 2: WORKSHOP IDEACIÓ AMB WEGROW. SERVICE BLUEPRINT, MAPEJANT L'EXPERIÈNCIA DE PERTÀNYER A UN DELS GREMIS FIHRT