S'incrementa l'SMI per al 2020

El Govern va signar el passat 29 de gener  la pujada del salari mínim amb patronal i sindicats. 

L'Acord eleva el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 950 euros mensuals aquest any.

La ministra de Treball i Economia Social i els agents socials han arribat a un acord per pujar l'SMI un 5,5% aquest any fins als 950 euros, per 14 pagues, o 1.108,33 euros mensuals, en 12 pagues, és a dir, un total de 13.300 euros anuals.
 
Aquest augment beneficiarà més de 2 milions de treballadors i impactarà, sobretot, en el règim general i, molt especialment, en els treballadors de la llar i agraris.
 
Entre 2016 i 2020 l'SMI ha pujat un 45%, amb especial rellevància el 2019, quan va pujar un 22%, fins a 900 euros. Afectarà, segons dades del Ministeri de Treball "més de dos milions de treballadors i treballadores".
 
Per aplicar aquest increment, s'han de seguir les següents pautes:
  1. La revisió de l'SMI no afecta l'estructura o la quantia dels salaris professionals percebuts pels treballadors, sempre que siguin, en termes anuals, més de 13.300 euros (950 x 14).
  2. Les percepcions són compensables amb els ingressos percebuts anualment a temps complet pels treballadors, d'acord amb les normes estatutàries o convencionals i els contractes de treball, que es mantindran vigents d'acord amb els termes anteriors, i es modificaran únicament el que és necessari per assegurar el cobrament de l'import en el còmput anual esmentat anteriorment.
Mentrestant, el Reial Decret-Llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social, inclou una disposició mitjançant la qual, fins que no s'aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2020, queden prorrogats els efectes del Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 (900 €/mes). Per tant, estarem atents els pròxims dies a la publicació del nou Reial Decret.

 

La pujada del salari mínim a 950 euros es farà amb caràcter retroactiu a 1 de gener d'aquest any.