Sessió participativa sobre les polítiques turístiques del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023