PIMEC demana un veritable pla d'acció per lluitar contra l'absentisme laboral

L’entitat vol posar de manifest que mai ha estat voluntat dels empresaris acomiadar treballadors pel fet d’estar malalts

Davant la previsió que el Consell de Ministres aprovi avui la derogació de l’apartat “d)” de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors, PIMEC vol posar de manifest que mai ha estat voluntat dels empresaris acomiadar a treballadors pel fet d’estar malalts i que el que regula aquest apartat és el mecanisme d’acomiadament per “faltes d’assistència a la feina”, no necessàriament per malaltia.

L’entitat recorda que l’aplicació d’aquesta mesura suposa per a les empreses elevades despeses, motiu pel qual no es pot pensar que s’aplica indiscriminadament. Concretament, comporta un cost directe (el de la indemnització per l’acomiadament) i uns costos indirectes (els de selecció de nova persona, formació i pèrdua de productivitat en tant en quant no s’incorpori al lloc de treball el nou candidat).  

Així mateix, recorda que el Tribunal Constitucional, a l’octubre de 2019, va interpretar que en les pròpies limitacions de l’article per poder procedir a l’acomiadament, que són nombroses, es troba l’equilibri entre la protecció a la salut (art.43.1 de la constitució espanyola) i el de la llibertat d’empresa (art.38 de la constitució espanyola). Així mateix el propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va indicar que és conforme a la normativa europea.

PIMEC demana als poders públics un veritable pla d’acció per lluitar contra l’absentisme fraudulent, que està causant greus problemes a la productivitat i els costos extres que suposa.

De fet, els costos derivats de la incapacitat temporal (IT) han augmentat un 8,37% el darrer any i suposa en l’actualitat un cost total a Catalunya d’uns 1.171 milions d’euros, que s’eleva a uns 6.721 milions d’euros al conjunt de l’Estat espanyol.

En l’àmbit territorial, el cost total anual per províncies en matèria d’IT se situa en 867,2 milions d’euros a la demarcació de Barcelona, 120,3 milions d’euros a la de Girona, 67,05 milions d’euros a la de Lleida i 116,22 milions d’euros a la de Tarragona.