Convocatòria de vaga general el 8 de març

 
 
Com a membres associats us informem que PIMEC, tal com és preceptiu en la seva condició de patronal més representativa, ha rebut una convocatòria de vaga general, prevista pel diumenge 8  de març de 2020, per part del sindicat  Intersindical-CSC, en la franja horària de 0:00 a 24:00 i en tot l’àmbit territorial de Catalunya.

Els motius de convocatòria són:
- Regressió en l’àmbit dels drets laborals.
- Pautes discriminatòries existents vers les dones en l’àmbit laboral.
- Menysteniment i invisibilització de les tasques bàsiques per al sosteniment de la vida, desenvolupades històricament per les dones.  
- Assetjament sexual i discriminació per raó de sexe a la feina.

Les sol·licituds de la convocatòria són:
- Eliminació de la bretxa salarial de gènere.
- Jornada laboral de 30 hores.
- Garantia per part dels convenis col·lectius del compliment de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
- Reconeixement econòmic i polític del treball de cures i sostenibilitat de la vida.
- Establiment de mesures sancionadores a les empreses  que no compleixin la Llei d’igualtat 17/2015.
- Establiment de l’SMI català de 1.320 euros.
- Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i de les jornades parcials.
- Establiment de polítiques que tinguin com a objectiu erradicar les violències masclistes i la transfòbia.  
- La derogació de les reformes laborals i de pensions.
- L’aplicació efectiva de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i aixecament dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional.

Serveis mínims
Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims, que és preceptiu sigui dictat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us el farem arribar tan bon punt ens sigui comunicat.