Consulta pública del Full de ruta de l'estratègia “de la granja a la taula”

El dilluns 16 de febrer de 2020, la Comissió Europea ha publicat el Full de ruta de l'estratègia "de la granja a la taula" (Farm to Fork Strategy), que conté el context general de la proposta, les qüestions que la iniciativa intenta solucionar, les bases legals i els principals objectius específics inclosos en aquesta estratègia. Forma part del Pacte Verd Europeu adoptat l'11 de desembre de 2019 per la Comissió Europea.

L'estratègia té com a objectiu general accelerar la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles incloent la producció primària i totes les fases de la cadena, al mateix temps que es promou un consum d'aliments sostenible i es facilita la transició a dietes saludables, reduint el malbaratament d'aliments , i mantenint o millorant els alts estàndards de seguretat alimentària, com a prioritat.

Un ambiciós paquet de mesures que ha de permetre que les empreses i els ciutadans europeus es beneficiïn d'una transició ecològica sostenible. Aquestes mesures s'acompanyen d'un full de ruta inicial amb les principals polítiques.

El full de ruta està oberta a consulta pública des del 17 de febrer a el 16 de març de 2020 perquè totes les parts interessades puguin expressar la seva opinió sobre la mateixa.