L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts impulsa la promoció gastronòmica de la ciutat amb ajuts a les associacions de comerços o de restaurants locals

Les subvencions busquen incentivar la creació de projectes conjunts entre aquests establiments i fomentar la participació en activitats de ciutat i la qualitat dels seus serveis

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha obert una convocatòria de subvencions per finançar activitats que tinguin com a objectiu la promoció del teixit que conformen els comerços de productes agroalimentaris i els establiments de restauració, a través d’associacions empresarials. D’aquesta manera, el consistori vol donar un impuls a aquest sector i fomentar la participació en projectes de ciutat d’aquestes empreses.

Les subvencions contribuiran al finançament de l’organització i donaran suport a diversos projectes que s’endeguin, com per exemple: activitats de promoció i comunicació (creació i manteniment de webs, de perfils de xarxes socials i la seva dinamització, impressió de material gràfic, etc); organització, producció i gestió d’esdeveniments, fires, mercats, campanyes promocionals del producte de proximitat i accions derivades d’aquests projectes; accions de formació o assessorament especialitzat per als comerciants i restauradors locals; i gestió professionalitzada de l’entitat (com la contractació d’un/una professional dedicat/da a la gerència, la gestió econòmico-administrativa, etc).

El regidor de Promoció Econòmica, Xavi Gómez, ha explicat que “l’objectiu del govern és fomentar projectes d’interès públic o social i a la vegada l’impuls de la gastronomia local i els productes agroalimentaris de proximitat a Sant Vicenç dels Horts. Les empreses locals poden oferir un valor afegit i contribuir a tenir un teixit empresarial dinàmic, innovador i participatiu”.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes convocatòries s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de febrer i el 30 de novembre de l’any de la convocatòria. La quantia de la subvenció serà de com a màxim 8.000,00 euros, o el 75% del cost total del projecte presentat.