El President del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat a T5 i a La Xarxa de TV Locals

Manuel A. Ortiz Chumillas, President del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Casteldlefels i Baix Llobregat, ha participat aquesta setmana en vàries entrevistes per mitjans de comunicació d'abast bacional, per fer palesa la situació de Castelldefels i del Territori.

Aqui podeu accedir als respectius videos

TELE 5

LA XARXA