El Ministeri de Sanitat recomana extremar les mesures de distanciament social i la higiene en les platges

El Ministeri de Sanitat ha publicat un document amb recomanacions per a l'obertura al públic de les platges i zones de bany. A les platges, els riscos associats al COVID 19 estan relacionats amb la interacció entre persones.

En aigües continentals, com a gorgs, recessos i llits d'aigua dolça amb escàs cabal, es desaconsella el bany i els usos recreatius per a aquesta temporada 2020.

El Ministeri de Sanitat ha publicat un document amb recomanacions per a l'obertura al públic de les platges i zones de bany. A les platges, els riscos associats al COVID 19 estan relacionats amb la interacció entre persones.

El document, disponible en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, recorda que no es disposa d'informació científica sobre la capacitat del virus per a romandre infecciós en aigua salada; a més, s'ha identificat la sal com a agent biocida eficaç. En el cas de la sorra, l'acció conjunta de la sal de l'aigua de mar, la radiació ultraviolada solar (UVB) i l'alta temperatura que pot aconseguir aquesta són favorables per a la desactivació dels agents patògens.

Per tot això, el document insisteix en la necessitat de la conscienciació col·lectiva en el respecte al distanciament social. Així, s'aconsella limitar l'aforament de les zones de bany marítimes on es preveu gran afluència de persones. L'accés a les zones de bany es realitzarà respectant les mesures de distanciament social, que s'hauran de recordar mitjançant cartelleria, així com les normes d'higiene.

A més, s'haurà de parar esment a la distància entre gandules, ombrel·les i altres elements. A efectes indicatius, els eixos de les ombrel·les no s'instal·laran a distàncies inferiors de 4 metres. El gestor de la platja podrà sectoritzar la mateixa per a assegurar el distanciament social.

Per part seva, les persones que realitzin passejos en la riba respectaran almenys dos metres de distanciament social.

Tampoc es recomana la realització d'esports col·lectius ni les reunions de més de 15 persones o de membres de la mateixa família o que no convisquin en el mateix domicili i la utilització de tota mena d'infraestructures de platja (parcs de joc i instal·lacions esportives).

Neteja i desinfecció
Per a prevenir la transmissió del virus els usuaris i els treballadors deuen, a més de complir les mesures de distància social, complir les normes d'higiene i aplicar els criteris tècnics de manteniment, neteja i desinfecció.

Es recomana la neteja diària de la sorra de la zona de bany, posant l'accent principalment en la retirada dels residus orgànics i inorgànics. No és aconsellable la desinfecció de la sorra de la platja.

D'altra banda, es recomana la neteja i desinfecció diària del mobiliari playero (dutxes, llavapeus, papereres), les superfícies, les zones comunes i les zones de trànsit com les passarel·les de fusta per a evitar la propagació del virus.

Els quiosquets de platja hauran de seguir els protocols establerts per als establiments d'hostaleria. També s'hauran de ventilar, netejar i desinfectar els espais tancats com els llocs socorristes de la Creu Roja, els vestuaris i els serveis. Per part seva, en les instal·lacions esportives i parcs de joc, es garantirà la neteja i desinfecció prèvia a l'obertura de la platja; no podent fer ús d'aquestes instal·lacions fins que s'obri la zona de bany.

Cada platja haurà de disposar d'un protocol de neteja i desinfecció del mobiliari susceptible d'ús pels banyistes, de manera que s'indiquin els passos a seguir als operaris. També, cada ajuntament elaborarà o actualitzarà el protocol amb totes les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme al procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals.