Assemblea General Ordinària i Extraordinària de PIMEC

D’acord amb allò que preveu l’article núm. 19 dels Estatuts socials, em complau convocar-vos a les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de l'entitat, que tindran lloc al Palau de Pedralbes, Av. Diagonal, 686 de Barcelona.
 
L'Assemblea General Ordinària tindrà lloc el proper dia 15 de juliol de 2020, a les 10.00 h en primera convocatòria, i a les 10.30 h en segona convocatòria, si  calgués, i l’Assemblea General Extraordinària el mateix dia 15 de juliol de 2020, a les 11.30 h en primera convocatòria, i a les 12.00 h en segona convocatòria, si calgués, i segons l’ordre del dia que per a cadascuna s’annexa.
 
Em permeto recomanar-vos que, davant la improbabilitat que s’obtingui el quòrum necessari per a la constitució vàlida de les assemblees en la primera convocatòria, assistiu en l’horari previst per a la segona, tot i que en aquesta ocasió us demanem que vingueu entre 10 i 15 minuts abans per evitar una excessiva concentració de persones en el moment d’acreditar-se.
 

A més, us recordo que podeu delegar el vostre vot en la forma que estableix l’article 21 dels Estatuts socials. Amb aquesta finalitat s’adjunten els models de delegació de vot.
 
Així mateix, us comunico que l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, serà l’encarregat de cloure les esmentades sessions.
 
Per últim, us informem que atesa la situació creada per la pandèmia de la COVID-19, l’entitat ha pres les mesures oportunes per garantir que les persones que assistiu a les Assemblees pugueu fer-ho en condicions òptimes i amb les mesures de seguretat pertinents. En aquest sentit, és imprescindible que totes les persones assistents porteu mascaretes. Es posarà a la vostra disposició gel hidroalcohòlic i haureu de mantenir una distància de seguretat interpersonal amb la resta de participants d’aproximadament dos metres.
 
Tot agraint-vos per endavant la vostra assistència, aprofito l'avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
 
 
JOSEP GONZÁLEZ i SALA
 
Barcelona, 29 de juny de 2020
 
NOTA: L’aforament de la sala és limitat. Per això, i per tal de complir amb les mesures de seguretat pertinents, és important que confirmeu la vostra assistència a la Sra. Anna Font mitjançant el correu electrònic següent: afont@pimec.orgDocuments:
Carta convocatòria AG Ordinària i Extraordinària PIMEC 15-07-20
Orde del dia AG Ordinària PIMEC 15-07-20
Orde del dia AG Extraordinària PIMEC 15-07-20
Delegació de vot AG Ordinària PIMEC 15-07-20
Delegació de vot AG Extraordinària PIMEC 15-07-20