L'Assemblea General de la FIHRT analitza els Plans Sectorials de Desconfinament i els ERTO, així com el plantejament de futur de l'Entitat

La FIHRT iniciïa la tornada a la normalitat amb la primera de les Assemblees Generalsp després de la Declaració de l'Estat d'Alarma.

No es descarta la celebració d'una trobada presencial a finals del mes de juliol, ni el dinar de Gerents.

Des de l'Entitat i des dels Gremis i Associacions participants s'ha donat suport a diverses iniciatives i s'han aportat suggeriments a la redacció de protocols sanitaris,.

La trobada digital ha servit també per conèixer les darreres modificacions de normatives, per traslladar-les desrpés als agremiats.

Treball i seny per passar aquest any difícil, tal i com ho ha definit Öskar Stöber, President del Gremi d'Hostaleria de Sitges.