Es prorroguen 15 dies més les mesures restrictives a Canovelles, Granollers i Les Franqueses

El DOGC d'avui, 24 de setembre de 2020, publica la RESOLUCIÓ SLT/2312/2020, de 23 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), en virtut de la qual  es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2160/2020, de 8 de setembre,, a excepció d'aquelles que afecten el desenvolupament de les activitats de casals i colònies d'estiu, que escau donar per finalitzades, i de la limitació de l'aforament permès per a les activitats culturals i d'espectacles públics, el qual s'eleva al 70%. Addicionalment, s'estableixen mesures en relació amb les activitats docents (en centres educatius i del sistema universitari), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

 

A destacar:

(...)

-5 Actes religiosos: Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.

 

-6 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social): En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

 

(...)

 

-9 Activitats d'hoteleria i restauració

  • En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula.
  • En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules oagrupacions de taules d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes.
  • A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.
  • L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.
  • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.
  • Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.
  • Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

 

-12 (...) Durada

S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

-13 Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC: 24 de setembre de 2020

 

 

Descarrega't aqui la Resolució