Les mesures restrictives d'activitat a Reus es prorroguen 7 dies més, mentre es decreten per La Cerdanya mesures especials durant 15 dies

Avui el DOGC de 25 de setembre de 2020 publica la RESOLUCIÓ SLT/2313/2020, de 24 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus, i la RESOLUCIÓ SLT/2314/2020, de 24 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya.

 

RESOLUCIÓ SLT/2313/2020, de 24 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus-

 

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2252/2020, de 17 de setembre, per al municipi de Reus.

 

-Empreses de serveis i comerç minorista

 • L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.
 • Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.
 • Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.

 

-Actes religiosos: Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.

 

-Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social): En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni

de begudes.

 

-Activitats d'hoteleria i restauració

 • En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • A l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes.
 • A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.
 • L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.
 • Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.
 • Sempre que sigui possible, s'ha d'utilitzar preferiblement el servei a domicili i les comandes per emportar.

 

-Durada: S'estableix la durada de les mesures en un termini de 7 dies.

 

-Efectes: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, 25 de setembre de 2020

 

Descarregat aqui la pròrroga de les mesures a Reus

 

RESOLUCIÓ SLT/2314/2020, de 24 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya.

La situació epidemiològica als municipis de la comarca de la Cerdanya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta del territori de Catalunya.

 

-Empreses de serveis i comerç minorista

 • L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.
 • Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.
 • Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.

 

-Actes religiosos: Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar

l'assistència al 50% de l'aforament.

 

-Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social): En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments nide begudes.

 

-Activitats d'hoteleria i restauració

 

 • En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula.
 • En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes.
 • A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.
 • L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.
 • Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.
 • Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

 

-Durada: S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

-Efectes: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, el 25 de setembre de 2020

 

Descarregat aqui la Resolució que afecta a La Cerdanya