SEGONA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS a l'ampolla

Adjuntem les bases, la declaració responsable, la sol·licitud i la documentació necessària.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA