Som restauració

Aquest mes, la revista «Tothosap! Garraf» ha publicat un article amb les opinions dels presidents dels gremis d’Hostaleria de Vilanova i de Sitges.
A continuació, reproduïm l’article publicat