El Govern incorpora a la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana el procediment de delimitació d'una APEU quan és a iniciativa dels ajuntaments

L’aprovació imprevista d’una esmena havia deixat sense regular el procediment a seguir en aquests supòsits

El Govern ha aprovat el Decret llei de modificació de la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS) per regular el procediment de delimitació d'aquestes àrees quan la iniciativa correspon als ajuntaments. S'ha incorporat l'apartat 3 a l'article 10 de la Llei per a aquests supòsits.

L’aprovació imprevista d’una esmena rebutjada en Comissió va suprimir de la Llei el procediment de delimitació d’una APEU quan és a iniciativa dels ajuntaments. Amb aquesta mesura s’esmena aquest buit normatiu i es dona congruència al text.