Es fa imprescindible insistir en la necessitat de més suport de les administracions cap al sector enoturístic

L’Enoturisme és una tipologia de turisme cultural que inclou diverses realitats empresarials per a poder-se desenvolupar en un territori, al voltant dels productes i propostes que els cellers - epicentre de l’enoturisme- poden oferir.

És també, l’enoturisme, un tipus de turisme que compta amb èpoques amb major atracció i incidència, ja sigui perquè el paisatge que se’ns ofereix és gratificant, o perquè les activitats que es realitzen a l’entorn de la verema esdevenen molt motivadores i atractives.

Tot i que el sector enoturístic ja treballava en plantejaments més amplis d’obertura, la pandèmia ens està mostrant aquesta opció com una oportunitat, i ja es contemplen com a flexibles en el calendari unes experiències viscudes fins ara en una època molt concreta de l’any. Les persones, el públic, els clients, se senten atrets pel gaudi d’una experiència sensorial, personal, que complementen amb interessos gastronòmics, culturals, històrics, paisatgístics, però ara sense importar molt ni tant l’època en què es realitza l’activitat.

Aquest camí de nova conversió de la realitat turística i enoturística es transforma en objecte de desig de les organitzacions i institucions locals i comarcals que en detecten l’oportunitat de promoció del seu territori.

Resulta evident que el sector turístic i enoturístic ha estat un clar exemple de la seva capacitat d’adaptació i de re-invenció i de la seva aportació al desenvolupament econòmic sostenible. El sector no només aposta per una re-invenció en format producte o servei, sinó que la formació hi juga un paper primordial i determinant. Aplicar la innovació tecnològica en una empresa, en major o menor mesura, requereix formació, valorar i replantejar línies de negoci i també, visió estratègica.

Aquests darrers mesos s’ha comprovat com formats formatius com les sessions webinars, de socialització del coneixement i de la informació, han esdevingut una demanda creixent en tots els sectors, amb un sentiment de necessitat d’actualització, d’informació, i amb l’objectiu d’aportar i obtenir noves idees i poder ser aplicades en el nostre àmbit.

La necessitat d’adaptació a les noves realitats que el mercat i l’actualitat ens demanda ens situa en un escenari on la formació, contínua, esdevé gairebé imprescindible. L’Escola d’Enoturisme entén -i així ho demostra la  seva oferta formativa- que la innovació aplicada, la creació de producte, la comunicació, la creació de marca i la seva aplicació a xarxes socials, són ja objecte d’interès per a una formació contínua. A més, d’una revisió de continguts que de manera més estandarditzats ofereixen els cicles en la formació professional, ja que els futurs professionals hauran de ser capaços d’integrar més canvis del seu perfil laboral al llarg de la vida.

És per tant, una aposta clau acostar i relacionar cada vegada més la formació i el sector empresarial, sent la Formació Professional Dual un dels camins més interessants, ja que permet conviure amb el món professional durant l’època formativa.

Són tantes les oportunitats que genera el sector enoturístic que cal obrir una reflexió seriosa a l’entorn de les ajudes governamentals que ajudi a fer-lo evolucionar. Es fa imprescindible insistir en la necessitar de més suport de les administracions cap aquest sector.

Cal reconèixer l’esforç que el sector enoturístic ha fet -i fa- durant la crisi sanitària per a poder sobreviure, adaptant-se amb mesures anti Covid per a poder continuar amb una certa activitat, amb seguretat. Els cellers tenen dues línies de negoci, l’elaboració i venda de vi -vessant aquesta que ja compta amb subvencions per part del a Conselleria d’Agricultura-, i la gestió

Turística del celler on s’inclouen les seves reinventades activitats de tastos o d’espais wine bar, per posar un parell d’exemples. És per aquest àmbit que cal incloure ajudes econòmiques que contempli les seves pèrdues per aturada d’activitat, situant-les en la categoria de restaurants o bars. La gestió -i contingut- enoturística del celler ha de complir amb les mesures restrictives i de tancament en igualtat de condicions amb el sector de la restauració -d’acord-, però en canvi no se l’equipara en l’opció de petició de subvenció. És evident que cal una revisió per part del Govern. El sector enoturítisic també està en perill. I parlem del futur del nostre territori.

Ester García, Directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya