Obligat a rebaixar en un 50% el lloguer a un inquilí dedicat a l'activitat turística afectat per la Covid-19

La rebaixa del 50% s'aplicarà amb caràcter retroactiu des d'el mes d'abril passat i fins al pròxim 31 de març

La magistrada del Jutjat de Primera instància 20 de Barcelona ha atorgat el "*rebus sic stantibus" a un inquilí que tenia arrendats diversos pisos per a lloguer turístic i que, per motiu del Covid-19 i l'estat d'alarma, va veure afectat el seu negoci i disminuir els seus ingressos. 

Per aquest motiu la magistrada estima el recurs interposat i declara que s'ha produït una alteració imprevisible de les circumstàncies que van servir de base per a la formació de la voluntat negocial i que aquesta alteració genera un desequilibri de les prestacions a càrrec de l'actora”. 

Així mateix, la magistrada assenyala en la resolució que “la nova renda en vigor dels contractes d'arrendament d'indústria sobre les 27 unitats és de 600 euros més IVA i la resta de quantitats mensuals a càrrec de l'arrendatari ascendeixen a 8,81 euros, amb efectes des de l'1 d'abril de 2020 fins a 31 de març de 2021".