La Comissió Europea reactiva el procediment d'infracció contra l'Estat espanyol per la persistència de la morositat

Recentment la Comissió Europea ha tramès al Govern espanyol un dictamen en el qual denuncia la recurrent infracció de la Directiva 2011/7/UE sobre Terminis de Pagament, en la mesura en què moltes administracions a l'Estat continuen pagant les seves factures per sobre dels 30 dies previstos a la Directiva.

De fet, el dictamen reobre un procediment d'investigació iniciat ja el 2015 i aturat posteriorment.

Aquesta acció de la Comissió segueix les múltiples gestions dutes a terme als darrers anys per PIMEC i la Plataforma contra la Morositat. El maig passat, el president Antoni Cañete envià cartes de denúncia als Comissaris Gentiloni, Breton i Vestager.