Calafell s'adhereix a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

És una oportunitat per transformar el sector cap a un model de gestió responsable, sostenible i d’excel·lència

L’Ajuntament de Calafell ha entrar a formar part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Hi accedeix com a destinació adherida fins a finals de 2024, en haver superat la primera fase d’aquest segell turístic. Fins llavors, Calafell haurà de completar el desplegament de les mesures per consolidar aquesta distinció de qualitat.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha recollit el segell de Destinació Turística Intel·ligent aquest 19 de gener, a Madrid, en el marc de la fira internacional Fitur. Ferré explica: “És un distintiu que comporta un gran esforç, fins i tot en aquesta primera fase inicial. I se’ns gira feina a partir ara per desenvolupar completament el projecte. Però val la pena, perquè pot significar un gran salt endavant per al nostre sector turístic”.

El programa de destinacions intel·ligents és promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme, del govern central. El seu objectiu és contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i, a la vegada, la qualitat de vida dels residents a les destinacions. Busca incidir en cinc àmbits d’actuació: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

Els municipis que són destinacions turístiques Intel·ligents han d’incorporar cinc principis en les seves interaccions diàries:

Responsabilitat: Aposta per accions que promoguin un turisme responsable i sostenible, en benefici de tothom i amb una atenció especial a la tecnologia.

  • Transparència: El diàleg com a instrument de cooperació.
  • Excel·lència: En la gestió dels recursos materials i humans.
  • Sostenibilitat: Preservació dels recursos turístics.
  • Inclusió: Aposta per una activitat turística inclusiva, que tingui en compte la diversitat.


Per assolir els seus objectius, el programa estableix un model de gestió que té en compte la transversalitat de l’activitat turística i les característiques diferenciadores de cada destinació. El model es basa en 97 requisits i 261 indicadors, que generen un sistema de recomanacions i de monitorització de resultats.