Avís Legal

QUI SOM

Aquest web pertany a FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D' HOSTALERIA I RESTAURACIÓ, FIHR,  Amb CIF: G60006517, i  seu social a Barcelona (08028) C/Sabino de Arana,38 1r 2n 
Telf: (+34) 93 514 03 71 
Email: gerencia@fihr.cat  
Entitat registrada al Registre d'Associacions al Departament de la Generalitat amb el nº: codig registre
Desenvolupa l'activitat de representació col·lectiva dels Gremis i Associacions professionals i d’empresaris que en formen part.
 

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' Entitat avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l' Entitat. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D' HOSTALERIA I RESTAURACIÓ, C/Sabino de Arana,38 1º 2ª 08028 Barcelona. Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

 

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Per donar compliment amb l' establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web

 

OBJECTE:


Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que FIHR, posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin .

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

FIHR es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, FIHR es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

 

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS


Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l' entitat, els usuaris s'abstindran d'obtenir o d'intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies , vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de FIHR (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de FIHR constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que FIHR inclogui vincles a pàgines    d' Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar. També acceptarà que FIHR no té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a FIHR no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS


L' entitat,  no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l' entitat o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

FIHR i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips  són marques protegides per FIHR. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.