Reunió amb BBVA

Direcció Territorial Catalunya Central, Terrassa